IJSCO-reglement
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1

a) Alle jeugdtoernooien die deelnemen aan het IJSCO zijn onderworpen aan de bepalingen in dit reglement.

b) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie van de IJSCO.

c) De leden van deze commissie worden aangesteld door de coordinator van de IJSCO. Voor het seizoen 2008-2009 is dit Jeroen van Onzen. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor deze functie. De commissie bestaat 3 leden en 2 reserveleden. Een reservelid en een commissielid zijn leden van de Toren. De overige leden zijn leden van andere deelnemende verenigingen of hebben een functie binnen de OSBO.

 

Artikel 2

Alle wedstrijden tijdens deze toernooien moeten gespeeld worden volgens de spelregels van de wereldschaakbond FIDE in de laatste uitgave van de KNSB.

 

Artikel 3

Iedere vereniging is vrij in de keuze van toernooi- en/of wedstrijdsysteem, mits:

a) sprake is van individuele wedstrijden

b) de speelduur minimaal 10 en maximaal 50 minuten per partij per persoon bedraagt. Er mag in groepen, met kinderen die geen rating boven de 1000 hebben, zonder klok worden gespeeld.

c) de finaleronde gespeeld wordt in een hele of halve competitie, Zwitsers of volledig Amsterdams systeem.

 

 

HOOFDSTUK 2 DEELNAME AAN DE IJSCO

 

Artikel 4

a) Iedere vereniging, lid van de OSBO, kan een jeugdtoernooi inschrijven voor deelname aan het IJSCO.

b) Inschrijving dient plaats te vinden voor 1 september van ieder jaar door aanmelding van het toernooi bij de IJSCO-coordinator. Gelijktijdig dient de datum van het toernooi kenbaar gemaakt te worden gemaakt. De toernooifunctionaris draagt zorg voor plaatsing op de IJSCO jeugdkalender (maximaal 14 toernooien).

 

Artikel 5

a) De verenigingen zijn vrij in de keuze van de datum waarop het toernooi gehouden wordt, mits het toernooi plaats vindt binnen het IJSCO -seizoen.

b) Het IJSCO -seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni daaropvolgend.

c) Bij de planning van deze toernooien wordt wel gestreefd naar een zo groot mogelijke spreiding in het IJSCO -seizoen en moet zo mogelijk worden voorkomen dat deze toernooien gelijk met andere schaakactiviteiten (genoemd in de IJSCO-jeugdkalender) plaatsvinden.

 

Artikel 6

Alle wedstrijden van een jeugdtoernooi dienen op een dag gespeeld te worden.

 

HOOFDSTUK 3 DE PUNTENTELLING

 

Artikel 7

Op alle deelnemende toernooien zijn punten te verdienen voor de IJSCO.

De score wordt bepaald door:

Het gemiddelde van de rating in een groep, waaruit volgens de onderstaande tabel een categoriewaarde wordt toegekend waarmee het aantal door een speler behaalde punten wordt vermenigvuldigd.

Rating vanaf

tot

IJSCO-categorie

0

99

1,1

100

149

1,3

150

199

1,6

200

249

1,9

250

299

2,2

300

349

2,4

350

399

2,6

400

449

2,8

450

499

3,0

500

549

3,2

550

599

3,4

600

649

3,6

650

699

3,8

700

749

4,0

750

799

4,2

800

849

4,4

850

899

4,6

900

949

4,8

950

999

5,0

1000

1049

5,2

1050

1099

5,4

1100

1149

5,6

1150

1199

5,8

1200

1249

6,0

1250

1299

6,2

1300

1349

6,4

1350

1399

6,6

1400

1449

6,8

1450

1499

7,0

1500

1549

7,2

1550

1599

7,4

1600

1649

7,6

1650

1699

7,8

1700

>?..

8,0

 

Artikel 8

a) De jeugdcommissie van SV De Toren wijst jaarlijks een IJSCO-coordinator aan

b) De IJSCO-coordinator

1. kent de punten toe

2. houdt de ranglijsten bij.

3. zorgt voor de regelmatige publicatie op de site van de Toren en eventueel anderszins.

c) De organiserende vereniging dient binnen een week na afloop van het toernooi de eindstanden in de diverse leeftijdscategorie? digitaal aan de IJSCO-co?dinator aan te leveren.

d) De volgorde op de ranglijst wordt bepaald aan de hand van het aantal punten. Winnaar is de speler die na afloop van het IJSCO-seizoen het hoogst aantal punten heeft gescoord.

e) De beste 5(!) toernooien tellen mee en er moet voor een plaats op de eindranglijst aan minimaal 6 toernooien deelgenomen worden.

f) Bij gelijk eindigen is de winnaar: de speler die het hoogst aantal punten heeft gehaald op zijn laatst gespeelde toernooi.

g) De wedstrijdleider heeft het recht spelers, die zich misdragen uit te sluiten van het toernooi. De Jeugdcommissie neemt daarna een beslissing of er een schorsing volgt en zo ja voor hoe lang deze schorsing geldt.

 

 

HOOFDSTUK 4 DE EINDPRIJZEN

 

Artikel 9

a) De winnaar in iedere categorie krijgt de titel: Kampioen van de IJSCO

b) Uitreiking van de prijzen vindt plaats bij voorkeur op de laatste speeldag.

c) Elke deelnemer(ster) krijgt maximaal een prijs (behalve een meisjesprijs en een jeugdprijs). De IJSCO-commissie bepaalt welke prijs de deelnemer zal krijgen.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014